INWESTYCJE ZREALIZOWANE
ROK 2016

 1. Budowa dróg Osiedle Lipowe w miejscowości Góra.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew – Lenartowice.
 3. Remont drogi leśnej w Leśnictwie Góra.
 4. Utwardzenie placu postojowego w Leśnictwie Tarce miejscowość Lubinia Mała oraz przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 443 na działkę nr 8057/6 i 8057/7 w miejscowości Lubinia Mała.
 5. Przebudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Mikorzyn w km 231+878-232+900 w zakresie budowy chodnika.
 6. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki.
 7. Przebudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Serbinowskiej w Kaliszu.
 8. Wykonanie utwardzenia i systemu nawadniania na terenie Ośrodka Szkółkarsko Nasiennego Nadleśnictwa Jarocin.
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK72
  na odcinku Psary – Przykona.
 10. Remont mieszanką mineralno – bitumiczną droga wojewódzka nr 450 Kalisz – granica województwa.
 11. Przebudowa ulicy Cisowej w Kole.
 12. Przebudowa ulicy Widok na odcinku od ulicy Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego w Kaliszu.

  ROK 2017
 13. Budowa przepustu na kanale czarnobrodzkim w miejscu istniejącego mostu przeznaczonego do rozbiórki wraz z korektą przebiegu drogi gminnej w m. Mariantów.
 14. Przebudowa drogi w miejscowości Golina. ulica Bohaterów II Wojny Światowej.
 15. Przebudowa drogi w miejscowości Golina. ulica Generała Sikorskiego.
 16. Budowa pawilonu handlowego Bricomarche Typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Koło przy ulicy Toruńskiej.
 17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3185 w miejscowości Góry.
 18. Przebudowa drogi gminnej Kościółków – Długa Górka.
 19. Remont drogi pożarowej w Leśnictwie Potarzyca.
 20. Budowa drogi pożarowej nr 12 w Leśnictwie Spławik.
 21. Przebudowa ul. Dąbkowej w Skalmierzycach wraz z odwodnieniem.
 22. Budowa drogi dla rowerów na terenie Kosi – gmina Rzgów – ulica Targowa w m. Rzgów – Etap I.
 23. Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki.
 24. Budynek hali biurowo – magazynowo – produkcyjnej z zapleczem socjalnym Dz. Nr 536/2 obr. Międzylesie jedn. ew. Miasto Konin.
 25. Budowa linii napowietrznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów.
 26. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec.
 27. Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo-Boguszyce.
 28. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Toruńskiej w Kole.
 29. Przebudowa ulicy Wspólnej i Przemysława w Baranowie.
 30. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w woj. wielkopolskim na odcinku km 272+868 – 273+073,50 m. Biała Panieńska.
 31. Modernizacja dróg na lotnisku – dostosowanie do wymogów FOD na JW 1156 Krzesiny.
 32. Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Stare Miasto – Lisiec Wielki na odc. ul. Lisiecka w Starym Mieście.
 33. Remont ulicy Przemysłowej – etap II w Koninie.
 34. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 w miejscowości Przykona w km 39+445-39+720.
 35. Budowa magazynu z przyległymi obiektami wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla składowania i przeładunku sadzy technicznej w miejscowości Koło.
 36. Budowa dróg gminnych na oś. Leśna w Turku – kanalizacja deszczowa – etap II ul. Leśna.
 37. Poprawa bezpieczeństwa ruchudrogowego na DK 72 na odcinku Janowice – Żdzary w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
 38. Zmiana nawierzchni drogi Rzgów – Modła Kolonia.
 39. Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Swiętojańskiej w Koninie.
 40. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Morzysław w Koninie.

  ROK 2018
 41. Budynek handlowo-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną, pylonem informacyjnym (reklamowym) oraz drogą wewnętrzną.
 42. Przebudowa drogi powiatowej nr 3312 P w Golinie ul. Piaskowa.
 43. Budowa ul. Puławskiego w miejscowości Golina.
 44. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Sienkiewicza w miejscowości Golina.
 45. Przebudowa drogi ul. Sikorskiego w miejscowości Golina.
 46. Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w miejscowości Golina.
 47. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sługocinek.
 48. Budowa drogi leśnej w nadleśnictwie Lipe-Baranówka.
 49. Przebudowa przepustu przez ciek wodny bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w miejscowości Słupca.
 50. Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał.
 51. Przebudowa drogi w ulicy Cmentarnej w miejscowości Wilczogóra, gmina Wilczyn.
 52. Przebudowa drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk.
 53. Przebudowa drogi gminnej ul. Skośnej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
 54. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów, Boczków, Biskupice, Trkusów – droga powiatowa 5302P.
 55. Przebudowa nawierzchni ul. Północna, Gmina Ostrów Wielkopolski.
 56. Przebudowa dróg gminnych – ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza i ul. Reymonta (II etap) w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
 57. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Szpot w Opatowie.
 58. Modernizacja ul. Leśna. Budowa kanalizacji dezczowej II etap, Gmina Ostrów Wielkopolski.
 59. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny.
 60. Modernizacja linii napowietrznej 220 kV relacji Kozienice-Rożki.
 61. Modernizacja linii napowietrznej 220 kV relacji Morzyczyn-Recław.
 62. Budowa drogi Leśnej , Przeciwpożarowej w Leśnictwie Gołuchów.
 63. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – rejon ul. Gajowej w Koninie.
 64. Budowa linii napowietrznej 400 kV relacji Jasiniec-Grudziądz Węgrowo.
 65. Remont zjazdów i chodnika na drodze wojewódzkiej nr 473 Koło-Dąbie-Łask-Piotrków Trybunalski
  na odcinku Koło-Powiercie Kolonia-Przybyłów.
 66. Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kołe przy ulicy Sportowej 12.
 67. Przebudowa parkingu w Dębach Szlacheckich.
 68. Budowa dróg gminnych w miejscowości Stare Miasto.
 69. Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Żychlin.
 70. Budynek handlowo-usługowy « Retail Park » wraz z wewnętrzną instalacją gazową i niezbędną infrastrukturą techniczną.
 71. Przebudowa ulicy Plac Wolności w Sompolnie.
 72. Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin – Żółwieniec.
 73. Przebudowa ulicy Sadowej w miejscowości Władzimirów.
 74. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódźkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zlokalizowanego przy ulicy Wyszyńskiego 1 na działce 8/48
 75. Budowa linii napowietrznej 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice.
 76. Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji SE 220/110 kV Mory dla przyłączenia PKP Energetyka.
 77. Budowa zakładu produkcyjnego Hellerman Tyton Sp. z o.o. wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 78. Budowa zakładu produkującego suszoną rozpyloną plazmę i hemoglobinę z krwi drobiowej z częścią biurowo – socjalną przy ulicy Korytowskiej w m. Turek.
 79. Budowa hali produkcyjnej z powierzchnią magazynową oraz z powierzchniami biurowymi a także z zagospodarowaniem terenów przyległych do hali zlokalizowanej w Kutnie, ulica Odlewnicza.
 80. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P – budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Jaroszyn gmina.
 81. Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w zakresie budowy chodnika w m. Łukom.
 82. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Nochowo km 38+623-39+023.
 83. Remont chodnika w m. Środa Wlkp. w ciągu DW 432 na ul. Gnieźnieńskiej.
 84. Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań.
 85. Przebudowa drogi przy ulicy Lidmanowskiego w Zagórowie.
 86. Przebudowa chodnika przy ulicy Kaliskiej w Zagórowie.
 87. Budowa stacji SHELL przy ul. Krzywoustego nr 135 w Poznaniu.
 88. Budowa Osiedla Zacisze w Żychlinie.
 89. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Różnowa-Ślesin-Ignacewo w ramach zadania „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”
 90. Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie.
 91. Budowa ścieżki rowejowej w ul.Kusocińskiego w Golinie.
 92. Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie.
 93. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli.
 94. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym DW nr 470 w m. Szadek.
 95. Budowa dróg gminnych na oś. Leśna w Turku – kanalizacja deszczowa – etap III.
 96. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowa – Etap I.
 97. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 72 na odcinku Janowice – Żdzary.
 98. Przebudowa drogi krajowej nr 25 w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego Lubomysle-Ślesin.
 99. Przebudowa ulicy Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo.
 100. Przebudowa drogi Pólko – Nowy Świat.
 101. Przebudowa drogi w miejscowości Ruda.
 102. Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-sanitarną w miejscowości Witowo, gmina Osiek Mały.

  ROK 2019
 103. Hala logistyczna usług kurierskich wraz z częścią administracyjno-socjalną dz.nr 533 obr. Międzylesie jedn. ew. Miasto Konin.
 104. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Słupeckiej w Ciążeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry – etap II.
 105. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ląd.
 106. Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szyszłowo – etap II.
 107. Modernizacja placu i drogi wewnętrznej oraz utwardzenie terenu wzdłuż ogrodzenia – rozbudowa parkingu przy ulicy Poznańskiej 49.
 108. Budynek handlowy w miejscowości Słupca przy ulicy Kościuszki.
 109. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Spławie.
 110. Budowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Szkół w Tuliszkowie.
 111. Modernizacja chodników w Kramsku w ciągu ulicy Czecha.
 112. Przebudowa drogi gminnej nr 622022P w miejscowości Nowa Kaźmierka.
 113. Przebudowa drogi w m. Lubinia Mała , Gmina Żerków.
 114. Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P – budowa chodnika w miejscowości Łukom.
 115. Przebudowa ulicy Asnyka w m. Posada.
 116. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na odcinku Kuźnica-Barce – Etap I.
 117. Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej nr 3097 w m. Biskupice.
 118. Budowa dróg w rejonie bloków przy ulicy Piłsudskiego w Koninie – Etap I.
 119. Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika – etap II.
 120. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3227P na odcinku od drogi powiatowej nr 3230P do miejscowości Wawrzynia.
 121. Budowa dojazdu pożarowego nr 4 w Leśnictwie Czeszewo.
 122. Budowa niepublicznej drogi leśnej – dojazdu pożarowego w Leśnictwie Dzierzbin.
 123. Budowa niepublicznej drogi leśnej – pożarowej Lipe-Baranówka – etap II.
 124. Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodziec.
 125. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święcia.
 126. Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Gorzyce Małe , gmina Odolanów.
 127. Budowa i przebudowa kanalizacji w ul.Kościelnej, od ul.Zamkowej do ul.Boreckiej w m. Koźmin Wlkp.
 128. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice – etap I, gm. Sieroszewice.
 129. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska, gm. Łęka Opatowska.
 130. Budowa kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w mieście Ostrów Wielkopolski wraz z zabudową separatorów w zbiorniku.
 131. Remont dróg gminnych w mieście Złoczew.
 132. Budowa linii kablowej SN-15 kV, wyprowadzonej z istniejącej stacji 51008 do nowoprojektowanej stacji transformatorowej.
 133. Budowa napowietrznej linii 110 kV Pątnów-Pakość-Janikowo.
 134. Przebudowa napowietrznej linii 220 kV Pątnów-Włocławek.
 135. Budowa hali produkcyjnej z powierzchnią magazynową oraz z powierzchniami biurowymi a także z zagospodarowaniem terenów przyległych do hali zlokalizowanej w Kutnie, ulica Odlewnicza.
 136. Budowa hali magazynowej z częścią socjalno- biurowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zlokalizowana w 99-300 Kutno ul. Poprzeczna.
 137. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zagórów.
 138. Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy.
 139. Budowa kotłowni parowej 3 x 8t/h, 10 bar w Zakładzie„Sokołów” S.A. Odział w Kole przy ulicy Toruńskiej 262.
 140. Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku gmina Rzgów.
 141. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa – Gosławice.
 142. Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Żychlin.
 143. Remont mostu nad rzeką Wartą w ciągu DK 92 w Koninie.
 144. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 92 na odc. Słupca – Kowalewo Góry.
 145. Budowa podstacji trakcyjnej Słupca.
 146. Rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego będącego częścią zadania pod tytułem „Modernizacja i powiększenie parkingu” – Etap I.
 147. Budowa elektrowni wiatrowej w msc. Alinowo dz nr 133/6.
 148. Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie.
 149. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Przybyłów.
 150. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie.
 151. Budowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Tuliszków.
 152. Budowa stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w m. Turek przy ulicy Solidarności.
 153. Przebudowa ulicy Kaliskiej w Turku.
 154. Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole.
 155. Przebudowa drogi gminnej 104362 (ulicy Górniczej) wraz z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Łęczycy w ramach zadania inwestycyjnego.
 156. Budowa stacji BP w Mechlinie.
 157. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słodków Kolonia.
 158. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami m miejscowości Starczanowo.
 159. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowisko wraz z odejściami bocznymi.
 160. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice etap II.
 161. Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec.
 162. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polna w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią I kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka.
 163. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Sompolno.
 164. Budowa sieci wodociągowej w Koninie przy ulicy Grójeckiej.
 165. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koninie przy ulicy Poznańskiej.
 166. Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek , powiat łęczycki , woj. Łódzkie.

  ROK 2020
 167. Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego o hale magazynową “Saint-Gobain” w miejscowości Koło przy ulicy Norton 1.
 168. Budowa ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P.
 169. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od przejazdu kolejowego do m. Staw gmina Strzałkowo.
 170. Remont przepustu drogowego o średnicy 150 cm – droga powiatowa nr 5158 P w m. Roszki – Raszków.
 171. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  na os. Przemysława w Kępnie.
 172. Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie.
 173. Budowa podstacji trakcyjnej Konin.
 174. Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika w m. Cerekwica.
 175. Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3215P w m. Wysokie.
 176. Budowa linii napowietrznej 400 kV relacji Piła-Krzewina-Plewiska.
 177. Modernizacja linii napowietrznej 220 kV relacji Janów-Rogowiec ; Rogowiec-Piotrków.
 178. Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową w miejscowości Paprotnia przy ulicy Kupieckiej.
 179. Przebudowa ulicy Grodzkiej w Kole.
 180. Przebudowa ulic w m. Kłodawa , Al. 1000-lecia, Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja, ul. Al. 1000-lecia.
 181. Przebudowa ulicy Nagórnej w Kole.
 182. Budowa podstacji trakcyjna Koło.
 183. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku.
 184. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gmina Stare Miasto w miejscowości Lisiec Wielki..