• Badania nasypów pod drogi , hale  magazynowe, obiekty inżynierskie,badania zagęszczenia zasypek kanalizacji deszczowej , sanitarnej, badania zagęszczenia zasypek fundamentów, odbiory dna wykopów itp,
  • badania zagęszczenia gruntów – metoda cylindra wciskowego + metoda proctora,
  • badania zagęszczenia gruntów – metoda płyta dynamiczna
  • badania modułu odkształcenia i wskaźnika odkształcenia – metoda VSS
  • badania zagęszczenia gruntów – sondowanie typu DPL-10
  • analizy sitowe
  • przydatność gruntów do wbudowania.
  • odwiert w gruncie