• badania podbudowy z kruszywa
  • badanie modułu odkształcenia i wskaźnika odkształcenia – metoda VSS
  • analizy sitowe kruszyw